Bài viết liên quan

Việt Nam thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân

CDC Hà Nam

Bộ Y tế yêu cầu gì về ghi chép hồ sơ bệnh án?

Ngọc Nga

Bộ trưởng Bộ Y tế: Thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19

Ngọc Nga