Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Người từng bị bệnh sởi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác

CDC Hà Nam

Thuốc chống virus “chữa khỏi” bệnh tay chân miệng?

CDC Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn phòng chống dịch COVID-19 cho  các đội đáp ứng nhanh

hanh phan