Chủ động khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Hưởng ứng Ngày Nước sạch thế giới (22/3)

CDC Hà Nam

Điểm báo ngày 29/03/2019

CDC Hà Nam

Hướng dẫn về công tác kết hợp quân dân y

CDC Hà Nam

Để lại bình luận