Chủ động khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Ngành Y tế Hà Nam: Sẵn sàng phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019

CDC Hà Nam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2018 và Đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở

admin

Hưởng ứng Ngày Thế Giới Tôn Vinh Người Hiến Máu 14/6: “Máu an toàn cho mọi người“

CDC Hà Nam

Để lại bình luận