Chủ động khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

CDC Hà Nam

Hưởng ứng Ngày Thế Giới Tôn Vinh Người Hiến Máu 14/6: “Máu an toàn cho mọi người“

CDC Hà Nam

Quyền lợi bhyt của người bệnh khi chuyển tuyến

CDC Hà Nam

Để lại bình luận