Chủ động khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Tích cực hưởng ứng ngày Tăng huyết áp thế giới 17-5 (Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình)

Ngọc Nga

Điểm báo ngày 23/5/2019

CDC Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Kỳ họp thứ XIII, Hội đồng Nhân dân tỉnh

CDC Hà Nam

Để lại bình luận