Đến 2025, 100% trạm y tế xã có góc truyền thông về nước sạch nông thôn

(CDC Hà Nam)

Bộ Y tế ban hành Quyết định 6847/QĐ-BYT phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, như:

Mục tiêu đến năm 2025:

– 100% các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch hoạt động hàng năm, trung hạn, dài hạn;

– 100% các tỉnh, thành phố có tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn;

– 100% trạm y tế xã, trường học tổ chức truyền thông và có góc truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn…

Dự án đưa ra mục tiêu đến 2030, phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2018-2025; Đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

                                                                                                    Thanh Hội

Bài viết liên quan

Sốt xuất huyết có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

admin

Các bệnh rình rập mùa mưa bão và cách phòng tránh

Viettel

Kiểm tra, giám sát công tác sử dụng vắc xin tại tỉnh Hà Nam

Viettel

Để lại bình luận