Hà Nam: Sáp nhập toàn bộ Trung tâm DS – KHHGĐ huyện/thành phố về Trung tâm Y tế

(CDC Hà Nam)

Thực hiện các Quyết định số 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 và Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; vận hành theo mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng nhưng giữ nguyên tên gọi là Trung tâm Y tế; từ ngày 2/10 đến ngày 4/10/2018, Sở Y tế đã phối hợp với UBND các huyện/thành phố tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý lĩnh vực DS – KHHGĐ cấp huyện; cấp xã và thôn, tổ dân phố từ UBND các huyện, thành phố về Sở Y tế quản lý.

Dự hội nghị, có đại diện Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chức năng liên quan của Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ, đại diện lãnh đạo huyện/thành ủy; Trưởng các Phòng: Y tế, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các Khoa/Phòng của Trung tâm Y tế, cùng toàn thể cán bộ Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện/thành phố.

Tại các hội nghị, quá trình sát nhập được thực hiện theo hình thức bàn giao nguyên trạng toàn bộ: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân lực, trụ sở, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm Dân số – KHHGĐ cho Trung tâm Y tế. Cán bộ dân số cấp xã bàn giao từ UBND cấp xã, thuộc Trung tâm Dân số – KHHGĐ cấp huyện về Trạm Y tế, thuộc Trung tâm Y tế.

Sau sáp nhập, Trung tâm Dân số – KHHGĐ trở thành một phòng của Trung tâm Y tế, đồng thời sẽ duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số huyện, thành phố trên địa bàn.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Giám đốc Sở Y tế về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Giám đốc Trung tâm Dân số – KHHGĐ các huyện, thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế phụ trách công tác Dân số và Phát triển; Phó Giám đốc Trung tâm Dân số được bổ nhiệm Trưởng phòng Dân số.

Ngọc Nga

Một số hình ảnh sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình với

Trung tâm Y tế tại các huyện, thành phố.

                                                                                        

Bài viết liên quan

Tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2020

Ngọc Nga

Hơn 120 cán bộ được tập huấn kỹ năng giám sát, phòng chống bệnh bạch hầu

Ngọc Nga

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2018 – 2023

CDC Hà Nam

Để lại bình luận