Hà Nam: Thông báo 124 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

(CDC Hà Nam)

17h.2401. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 124 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 24/01/2022 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 124 trường hợp ghi nhận, có: 06 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Công ty may Nhân Khang (huyện Lý Nhân); 18 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;14 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học La Sơn; 03 bệnh nhân trở về từ thành phố Hà Nội, các trường hợp còn lại có biểu hiện ho, sốt, ngạt mũi, và là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Danh sách 124 ca bệnh, cụ thể:

 1. Bệnh nhân BN2.148.391, có tên Đ.T.P, là nữ giới, sinh năm 1991, ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 2. Bệnh nhân BN2.148.392, có tên N.T.M.N, là nữ giới, sinh năm 1984, ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 3. Bệnh nhân BN2.148.393, có tên P.H.A, là nữ giới, sinh năm 1989, ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 4. Bệnh nhân BN2.148.394, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 5. Bệnh nhân BN2.148.395, có tên N.T.D, là nữ giới, sinh năm 1966, ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 6. Bệnh nhân BN2.148.396, có tên T.T.M , là nữ, sinh năm 1988, ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 7. Bệnh nhân BN2.148.397, có tên L.V.H, là nam giới, sinh năm 1970, ở thôn Đồng Tân, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 8. Bệnh nhân BN2.148.398, có tên V.T.H.N, là nữ giới, sinh năm 1991, ở Thôn 4 , xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 9. Bệnh nhân BN2.148.399, có tên T.T.M, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Văn Kênh, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 10. Bệnh nhân BN2.148.400, có tên T.Đ.T, là nam giới, sinh năm 1985, ở thôn Văn Kênh, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 11. Bệnh nhân BN2.148.401, có tên L.K.M.K, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 12. Bệnh nhân BN2148402, có tên T.A.T, là nam giới, sinh năm 2020, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 13. Bệnh nhân BN2.148.403, có tên T.Q.A, là nữ giới, sinh năm 2019, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 14. Bệnh nhân BN2.148.404, có tên N.T.D, là nữ giới, sinh năm 1969, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 15. Bệnh nhân BN2148405 , có tên K.T.P , là nam giới, sinh năm 2020, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 16. Bệnh nhân BN2.148.406, có tên K.A.D, là nam giới, sinh năm 2012, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 17. Bệnh nhân BN2.148.407, có tên H.T.N.A, là nữ giới, sinh năm 2012, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 18. Bệnh nhân BN2.148.408, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1985, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 19. Bệnh nhân BN2.148.409, có tên K.T.T.Đ, là nam giới, sinh năm 2016, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 20. Bệnh nhân BN2.148.410, có tên L.T.H, là nam giới, sinh năm 1976, ở xã Thanh Sơn , huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 21. Bệnh nhân BN2.148.411, có tên T.Đ.T, là nam giới, sinh năm 1973, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 22. Bệnh nhân BN2.148.412, có tên N.H.L, là nam giới, sinh năm 1968, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 23. Bệnh nhân BN2.148.413, có tên P.V.B, là nam giới, sinh năm 1973, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 24. Bệnh nhân BN2.148.414, có tên L.H.Đ, là nam giới, sinh năm 1996, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 25. Bệnh nhân BN2.148.415, có tên M.N.T, là nam giới, sinh năm 1968, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 26. Bệnh nhân BN2.148.416, có tên T.V.L, là nam giới, sinh năm 1973, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 27. Bệnh nhân BN2.148.417, có tên Đ.T.T.N, là nữ giới, sinh năm 1975, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 28. Bệnh nhân BN2.148.418, có tên T.T.L, là nữ giới, sinh năm 1982, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 29. Bệnh nhân BN2.148.419, có tên N.T.Y, là nữ giới, sinh năm 1940, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 30. Bệnh nhân BN2.148.420, có tên Đ.M.Đ, là nam giới, sinh năm 2020, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 31. Bệnh nhân BN2.148.421, có tên B.T.H, là nữ giới, sinh năm 1988, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 32. Bệnh nhân BN2.148.422, có tên T.T.T, là nữ, sinh năm 1965, ở , xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 33. Bệnh nhân BN2.148.423, có tên Đ.V.S, là nam giới, sinh năm 1965, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 34. Bệnh nhân BN2.148.424, có tên H.M.H, là nam giới, sinh năm 2005, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 35. Bệnh nhân BN2.148.425, có tên N.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1984, ở Đình Ngọ, xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 36. Bệnh nhân BN2.148.426, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1957, ở Khê lôi, xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 37. Bệnh nhân BN2.148.427, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 1987, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 38. Bệnh nhân BN2.148.428, có tên H.T.N, là nữ giới, sinh năm 1996, ở An Mông 1, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 39. Bệnh nhân BN2.148.429, có tên H.A.D, là nam giới, sinh năm 2021, ở An Mông 1, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 40. Bệnh nhân BN2.148.430, có tên N.T.V.A, là nữ giới, sinh năm 1984, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 41. Bệnh nhân BN2.148.431, có tên N.H.K, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Thi Sơn , huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 42. Bệnh nhân BN2.148.432, có tên N.A. K, là nam giới, sinh năm 2012, ở ,xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 43. Bệnh nhân BN2.148.433, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1987, ở thôn Thá, xã Liêm Chính, TP. Phủ Lý , tỉnh Hà Nam.
 44. Bệnh nhân BN2.148.434, có tên D.K. D, là nam giới, sinh năm 1998, ở  xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 45. Bệnh nhân BN2.148.435, có tên N.T.T, là nữ, sinh năm 1978, ở xã Thanh Sơn , huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 46. Bệnh nhân BN2.148.436, có tên P.V.D, là nam giới, sinh năm 1962, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 47. Bệnh nhân BN2.148.437, có tên N.T. B, là nữ giới, sinh năm 1964, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 48. Bệnh nhân BN2.148.438, có tên Đ.T. H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở phường Đồng Văn, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 49. Bệnh nhân BN2.148.439, có tên T.K.H, là nam giới, sinh năm 1976, ở tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 50. Bệnh nhân BN2.148.440, có tên N.C.T, là nam giới, sinh năm 1986, ở tổ dân phố Sa Lao , phường Đồng Văn , thị xã Duy tiên , tỉnh Hà Nam.
 51. Bệnh nhân BN2.148.441, có tên N.C.T, là nam giới, sinh năm 1988, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 52. Bệnh nhân BN2.148.442, có tên N.T.T, là nam giới, sinh năm 1985, ở khu công nghiệp Đồng Văn 3, phường Hoàng Đông, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 53. Bệnh nhân BN2.148.443, có tên L.V. L, là nam giới, sinh năm 1965, ở khu công nghiệp Đồng Văn 3 , phường Hoàng Đông , thị xã Duy tiên , tỉnh Hà Nam.
 54. Bệnh nhân BN2.148.444, có tên H.T.T, là nữ giới, sinh năm 1989 , ở khu công nghiệp KCN Đồng Văn 3 , phường Hoàng Đông , thị xã Duy tiên , tỉnh Hà Nam.
 55. Bệnh nhân BN2.148.445, có tên T.A.P, là nam giới, sinh năm 2004, ở khu công nghiệp Đồng Văn 3, phường Hoàng Đông, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 56. Bệnh nhân BN2.148.446, có tên P.Q. Đ, là nam giới, sinh năm 2011, ở thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 57. Bệnh nhân BN2.148.447, có tên P.T. H, là nữ giới, sinh năm 2011, ở thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 58. Bệnh nhân BN2.148.448, có tên N.T. M, là nữ giới giới, sinh năm 2011, ở thôn Đồng Tập, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 59. Bệnh nhân BN2.148.449, có tên N.N. Q, là nữ giới, sinh năm 2011, ở thôn Tập Mỹ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 60. Bệnh nhân BN2.148.450, có tên T.T.H.T, là nữ giới, sinh năm 2011, ở thôn Trung Sơn, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 61. Bệnh nhân BN2.148.451, có tên N.H.M.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở thôn Đồng Tập, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 62. Bệnh nhân BN2.148.452, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1981, ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 63. Bệnh nhân BN2.148.453, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1997, ở  tổ dân phố Đại Cầu, thị trấn Tiên Tân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 64. Bệnh nhân BN2.148.454, có tên Đ.T. Q, là nữ, giới sinh năm 1997, ở tổ dân phố  Đại Cầu, phường Tiên Tân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 65. Bệnh nhân BN2.148.455, có tên T.T.Ú.H, là nữ giới, sinh năm 1992, ở tổ dân phố Văn Phái, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 66. 66. Bệnh nhân BN2.148.456, có tên P.T.S, là nữ giới, sinh năm 1978, ở phường Hoàng Đông, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 67. Bệnh nhân BN2.148.457, có tên H.T.L, là nữ giới, sinh năm 1995, ở Xóm 7, xã Mộc Bắc, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam.
 68. Bệnh nhân BN2.148.458, có tên N.T.O, là nữ giới, sinh năm 1998, ở thôn An Ninh, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 69. Bệnh nhân BN2.148.459, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1988, ở Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 70. Bệnh nhân BN2.148.460, có tên H.T. Á, là nữ giới, sinh năm 1918, ở Tổ 4, phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 71. Bệnh nhân BN2.148.461, có tên Đ.T.T, là nữ giới, sinh năm 2000, ở thôn Lường Phượng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 72. Bệnh nhân BN2.148.462, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 73. Bệnh nhân BN2.148.463, có tên N.T.Q, là nữ giới, sinh năm 1978, ở Thôn 2, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 74. Bệnh nhân BN2.148.464, có tên N.T.Đ, là nữ giới, sinh năm 1982 ở Tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 75. Bệnh nhân BN2.148.465, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 2016, ở Tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 76. Bệnh nhân BN2.148.466, có tên Đ.T.Đ, là nam giới, sinh năm 2009, ở Tổ dân phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 77. Bệnh nhân BN2.148.467, có tên Đ.B.L, là nam giới, sinh năm 2017, ở Tổ dân phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 78. Bệnh nhân BN2.148.468, có tên Đ.T.T, là nam giới, sinh năm 2020, ở Tổ dân phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 79. Bệnh nhân BN2.148.469, có tên P.V.H, là nam giới, sinh năm 1982, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 80. Bệnh nhân BN2.148.470, có tên V.T.Đ, là nữ giới, sinh năm 1954, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 81. Bệnh nhân BN2.148.471, có tên T.N.B.N, là nữ giới, sinh năm 2021, có địa chỉ thường trú ở thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
 82. Bệnh nhân BN2.148.472, có tên N.X.L, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Tân An, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 83. Bệnh nhân BN2.148.473, có tên V.T.V, là nữ giới, sinh năm 1947, ở thôn Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 84. Bệnh nhân BN2.148.474, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 1982, ở thôn Đồng Rồi, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 85. Bệnh nhân BN2.148.475, có tên P.T.N, là nữ giới, sinh năm 1975, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 86. Bệnh nhân BN2.14.8476, có tên P.V.T, là nam giới, sinh năm 1995, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 87. Bệnh nhân BN2.148.477, có tên L.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1995, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 88. Bệnh nhân BN2.148.478, có tên P.L.G.P, là nam giới, sinh năm 2019, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 89. Bệnh nhân BN2.148.479, có tên Đ.T.S, là nữ giới, sinh năm 1937, ở thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 90. 90. Bệnh nhân BN2.148.480, có tên T.N.A, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 91. Bệnh nhân BN2.148.481, có tên P.T.N, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 92. Bệnh nhân BN2.148.482, có tên P.V.H, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 93. Bệnh nhân BN2.148.483, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Đồng Rồi, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 94. Bệnh nhân BN2.148.484, có tên N.N.D, là nữ giới, sinh năm 2015, ở thôn Đồng Tập, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 95. Bệnh nhân BN2.148.485, có tên P.P.C, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 96. Bệnh nhân BN2.148.486, có tên P.P.L, là nữ giới, sinh năm 2013, ở thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 97. Bệnh nhân BN2.148.487, có tên N.T.T, là nam giới, sinh năm 2013, ở thôn Đồng Tập, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 98. Bệnh nhân BN2.148.488, có tên N.X.H, là nam giới, sinh năm 1989, ở thôn Bãi Vĩnh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 99. Bệnh nhân BN2.148.489, có tên N.V.C, là nam giới, sinh năm 1998, ở thôn Bãi Vĩnh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 100. Bệnh nhân BN2.148.490, có tên N.T.L, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 101. 101. Bệnh nhân BN2.148.491, có tên N.A.Đ, là nam giới, sinh năm 1989, ở Tổ 3, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 102. Bệnh nhân BN2.148.492, có tên N.N.K.C, là nữ giới, sinh năm 2015, ở thôn Điện Biên, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 103. Bệnh nhân BN2.148.493, có tên N.H.Y, là nữ giới, sinh năm 2017, ở Tổ dân phố Đầm Đọ, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 104. Bệnh nhân BN2.148.494, có tên B.D.T, là nam giới, sinh năm 2019, ở Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 105. Bệnh nhân BN2.148.495, có tên T.B.T, là nam giới, sinh năm 1990, ở Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 106. Bệnh nhân BN2.148.496, có tên L.T.M.N, là nữ giới, sinh năm 2018, ở Tổ dân phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 107. Bệnh nhân BN2.148.497, có tên H.T.H, là nữ giới, sinh năm 2000, ở Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 108. Bệnh nhân BN2148498, có tên Đ.T.H, là nữ giới, sinh năm 1997, ở Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 109. Bệnh nhân BN2148499, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Kim Hoà, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 110. Bệnh nhân BN2.148.500, có tên B.T.H, là nữ giới, sinh năm 1994, ở thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 111. Bệnh nhân BN2.148.501, có tên Đ.N.Q, là nữ giới, sinh năm 2020, ở thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 112. Bệnh nhân BN2.148.502, có tên L.H.V, là nữ giới, sinh năm 2014, ở thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 113. Bệnh nhân BN2.148.503, có tên D.H.T, là nam giới, sinh năm 2010, ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 114. Bệnh nhân BN2.148.504, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 115. Bệnh nhân BN2.148.505, có tên V.T.T, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 116. Bệnh nhân BN2.148.506, có tên T.V.L, là nam giới, sinh năm 1980, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 117. Bệnh nhân BN2.148.507, có tên L.T.K, là nữ, sinh năm 1967, ở Tổ dân phố Động Linh, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 118. Bệnh nhân BN2.148.508, có tên N.T.P.V, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Tú, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 119. Bệnh nhân BN2.148.509, có tên Đ.H.Đ.A, là nam giới, sinh năm 2010, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 120. Bệnh nhân BN2.148.510, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1971, ở Tổ dân phố Tú, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 121. Bệnh nhân BN2.148.511, có tên N.D.T, là nam giới, sinh năm 2006, ở Tổ dân phố Tú , phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 122. Bệnh nhân BN2.148.512, có tên Đ.T.N, là nữ, sinh năm 1991, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 123. Bệnh nhân BN2.148.513, có tên V.T.T, là nam giới, sinh năm 2021, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 124. Bệnh nhân BN2.148.514, có tên T.Đ.H, là nam giới, sinh năm 2010, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Phan Hạnh

Bài viết liên quan

9 cách tự nhiên để làm sạch phổi

CDC Hà Nam

Hà Nam gần chạm mốc 120 nghìn người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngọc Nga

Những cách trị cảm lạnh và cúm hiệu quả

CDC Hà Nam