Hà Nam: Thông báo 159 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

(CDC Hà Nam)

17h.3101. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 159 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 31/01/2022 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 159 trường hợp ghi nhận, có:

+ 18 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ 13 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, mất khứu giác…;

+ 37 trường hợp trở về Hà Nam từ các địa phương: Hà Nội, Bình Định, Hưng Yên, Bình Phước, Vĩnh Long;

+ 28 bệnh nhân liên quan đến một số Trường Mầm non, Tiểu học và THCS ở các xã, phường, thị trấn: Nhân Hậu, Chân Lý (huyện Lý Nhân), Bình Mỹ, La Sơn (huyện Bình Lục), Hoàng Đông, Tiên Sơn A (thị xã Duy Tiên), Liêm Cần (Thanh Liêm), Thanh Sơn A, Đại Cương (Kim Bảng) và Liêm Chính (TP. Phủ Lý);

+ 02 trường hợp chăm người thân tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Lam Hạ (TP. Phủ Lý);

+ Các trường hợp còn lại là F1, tiếp xúc với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Các ca bệnh ghi nhận theo địa danh, gồm: huyện Kim Bảng: 13 trường hợp, huyện Lý Nhân: 37 trường hợp, huyện Thanh Liêm: 23 trường hợp, huyện Bình Lục: 25 trường hợp, thành phố Phủ Lý: 09 trường hợp và 27 trường hợp ghi nhận ở thị xã Duy Tiên.

Danh sách 159 ca bệnh, cụ thể:

 1. Bệnh nhân BN2.270.570, có tên N.T.B, là nữ giới, sinh năm 1994, ở xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 2. Bệnh nhân BN2.270.571, có tên T.V.K, là nam giới, sinh năm 1981, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 3. Bệnh nhân BN2.270.572, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1983, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 4. Bệnh nhân BN2.270.573, có tên C.M.T, là nam giới, sinh năm 2001, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 5. Bệnh nhân BN2.270.574, có tên C.T.H, là nữ giới, sinh năm 1986, ở Thôn 4, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 6. Bệnh nhân BN2.270.575, có tên T.M.K, là nam giới, sinh năm 1982, ở Thôn 2, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 7. Bệnh nhân BN2.270.576, có tên T.M.T, là nam giới, sinh năm 1983, ở Thôn 2, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 8. Bệnh nhân BN2.270.577, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1972, ở thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 9. Bệnh nhân BN2.270.578, có tên N.N.D, là nữ giới, sinh năm 2017, ở thôn Đông A, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 10. Bệnh nhân BN2.270.579, có tên P.T.N.Đ, là nữ giới, sinh năm 1990, ở Thôn 9, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 11. Bệnh nhân BN2.270.580, có tên P.A.T, là nam giới, sinh năm 1977, ở Thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 12. Bệnh nhân BN2.270.581, có tên N.Đ.T, là nam giới, sinh năm 2010, ở Thôn 1, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 13. Bệnh nhân BN2.270.582, có tên L.Đ.K, là nam giới, sinh năm 2010, ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 14. Bệnh nhân BN2.270.583, có tên N.D.Đ.N, là nam giới, sinh năm 2013, ở Thôn 2, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 15. Bệnh nhân BN2.270.584, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 2016, ở Thôn 2, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 16. Bệnh nhân BN2.270.585, có tên B.N.H.Đ, là nam giới, sinh năm 2013, ở Thôn 2, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 17. Bệnh nhân BN2.270.586, có tên T.V.Q, là nam giới, sinh năm 2003, ở Thôn 5, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 18. Bệnh nhân BN2.270.587, có tên V.T.Đ, là nữ giới, sinh năm 1967, ở Thôn 2, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 19. Bệnh nhân BN2.270.588, có tên N.T.B, là nam giới, sinh năm 2010, ở Thôn 2, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 20. Bệnh nhân BN2.270.589, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 2011, ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 21. Bệnh nhân BN2.270.590, có tên N.Q.A, là nữ giới, sinh năm 2013, ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 22. Bệnh nhân BN2.270.591, có tên N.H.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở thôn Phúc Hạ 1, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 23. Bệnh nhân BN2.270.592, có tên N.V.K, là nam giới, sinh năm 1970, ở thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 24. Bệnh nhân BN2.270.593, có tên L.T.L, là nữ giới, sinh năm 1923, ở thôn Hải Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 25. Bệnh nhân BN2.270.594, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1999, ở thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 26. Bệnh nhân BN2.270.595, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1930, ở thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 27. Bệnh nhân BN2.270.596, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1971, ở thôn Thôn 2, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 28. Bệnh nhân BN2.270.597, có tên C.V.T, là nm giới, sinh năm 1999, ở thôn Vạn Tiến, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 29. Bệnh nhân BN2.270.598, có tên N.V.D, là nm giới, sinh năm 1998, ở thôn Như Đồng, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 30. Bệnh nhân BN2.270.599, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1991, ở xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 31. Bệnh nhân BN2.270.600, có tên N.V.S, là nam giới, sinh năm 1995, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 32. Bệnh nhân BN2.270.601, có tên T.V.M, là nam giới, sinh năm 1980, ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 33. Bệnh nhân BN2.270.602, có tên L.K.V.A, là nam giới, sinh năm 2017, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 34. Bệnh nhân BN2.270.603, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1963, ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 35. Bệnh nhân BN2.270.604, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 2000, ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 36. Bệnh nhân BN2.270.605, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1992, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 37. Bệnh nhân BN2.270.606, có tên N.T.T.N, là nữ giới, sinh năm 1999, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 38. Bệnh nhân BN2.270.607, có tên V.T.T, là nữ giới, sinh năm 1980, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 39. Bệnh nhân BN2.270.608, có tên N.N.D, là nữ giới, sinh năm 2014, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 40. Bệnh nhân BN2.270.609, có tên P.M.P, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 41. Bệnh nhân BN2.270.610, có tên T.P.H, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 42. Bệnh nhân BN2.270.611, có tên L.B.A, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 43. Bệnh nhân BN2.270.612, có tên N.T.D, là nam giới, sinh năm 1970, ở Tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 44. Bệnh nhân BN2.270.613, có tên T.Q.H, là nam giới, sinh năm 1968, ở Thôn 3, xã Đinh Xá, P. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 45. Bệnh nhân BN2.270.614, có tên T.A.Q, là nam giới, sinh năm 1989, ở Tổ 8, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 46. Bệnh nhân BN2.270.615, có tên L.N.M.K, là nam giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 47. Bệnh nhân BN2.270.616, có tên T.T.P, là nam giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 48. Bệnh nhân BN2.270.617, có tên N.N.Á, là nữ giới, sinh năm 1990, ở Tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 49. Bệnh nhân BN2.270.618, có tên T.Đ.K, là nam giới, sinh năm 2017, ở Tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 50. Bệnh nhân BN2.270.619, có tên P.Q.H, là nam giới, sinh năm 2016, ở Tổ 8, phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 51. Bệnh nhân BN2.270.620, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1955, ở thôn Hạ Trung Ninh, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 52. Bệnh nhân BN2.270.621, có tên P.T.M, là nữ giới, sinh năm 1985, ở thôn Hạ Trung Ninh, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 53. Bệnh nhân BN2.270.622, có tên N.T.T, là nam giới, sinh năm 1993, ở thôn Hạ Trung Ninh, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 54. Bệnh nhân BN2.270.623, có tên N.H.H.T, là nam giới, sinh năm 1999, ở thôn Hạ Trung Ninh, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 55. Bệnh nhân BN2.270.624, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1962, ở thôn Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 56. Bệnh nhân BN2.270.625, có tên H.P.A, là nữ giới, sinh năm 2020, ở thôn Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 57. Bệnh nhân BN2.270.626, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1988, ở thôn Tam Tứ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 58. Bệnh nhân BN2.270.627, có tên Đ.T.K.H, là nữ giới, sinh năm 1995, ở thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 59. Bệnh nhân BN2.270.628, có tên T.V.H, là nam giới, sinh năm 1976, ở phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 60. Bệnh nhân BN2.270.629, có tên N.T.Đ, là nữ giới, sinh năm 1966, ở phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 61. Bệnh nhân BN2.270.630, có tên L.T.C, là nữ giới, sinh năm 1956, ở thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 62. Bệnh nhân BN2.270.631, có tên T.X.V, là nam giới, sinh năm 1980, ở Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 63. Bệnh nhân BN2.270.632, có tên P.T.P, là nữ giới, sinh năm 1995, ở thôn Điện Biên, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 64. Bệnh nhân BN2.270.633, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1980, ở thôn Thị Nội, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 65. Bệnh nhân BN2.270.634, có tên L.S.V, là nam giới, sinh năm 1992, ở thôn Đọi Nhì, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 66. Bệnh nhân BN2.270.635, có tên P.T.N, là nữ giới, sinh năm 1985, ở thôn Nhất Hà, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 67. Bệnh nhân BN2.270.636, có tên D.T.Y.N, là nữ giới, sinh năm 2010, ở thôn Nhất Hà, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 68. Bệnh nhân BN2.270.637, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1989, ở thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 69. Bệnh nhân BN2.270.638, có tên T.B.N, là nam giới, sinh năm 2014, ở thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 70. Bệnh nhân BN2.270.639, có tên H.V.S, là nam giới, sinh năm 1997, hiện đang tạm trú ở Tổ dân phố Vân Kênh, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 71. Bệnh nhân BN2.270.640, có tên L.X.Q, là nam giới, sinh năm 1981, ở Tổ dân phố Tú, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 72. Bệnh nhân BN2.270.641, có tên Đ.Q.B, là nam giới, sinh năm 2001, ở Tổ dân phố Động Linh, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 73. Bệnh nhân BN2.270.642, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1987, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 74. Bệnh nhân BN2.270.643, có tên V.N.T, là nam giới, sinh năm 1993, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 75. Bệnh nhân BN2.270.644, có tên T.N.T, là nam giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Trung, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 76. Bệnh nhân BN2.270.645, có tên L.T.C, là nữ giới, sinh năm 1993, ở Tổ dân phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 77. Bệnh nhân BN2.270.646, có tên N.V.K, là nam giới, sinh năm 1996, ở Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 78. Bệnh nhân BN2.270.647, có tên L.T.H, là nữ giới, sinh năm 1980, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 79. Bệnh nhân BN2.270.648, có tên N.P.L, là nữ giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 80. 80. Bệnh nhân BN2.270.649, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 2010, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 81. Bệnh nhân BN2.270.650, có tên N.X.C, là nam giới, sinh năm 1990, ở Tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 82. Bệnh nhân BN2.270.651, có tên C.T.H.T, là nữ giới, sinh năm 1999, ở Tổ dân phố An Nhân, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 83. Bệnh nhân BN2.270.652, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1994, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 84. Bệnh nhân BN2.270.653, có tên N.V.C, là nam giới, sinh năm 1986, ở Xóm 11, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 85. Bệnh nhân BN2.270.654, có tên T.P.L, là nữ giới, sinh năm 2010, ở Tổ dân phố Vũ Vá, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 86. Bệnh nhân BN2.270.655, có tên B.T.M, là nữ giới, sinh năm 1993, ở Tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 87. Bệnh nhân BN2.270.656, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1992, ở thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 88. Bệnh nhân BN2.270.657, có tên L.N.D, là nữ giới, sinh năm 2019, ở thôn Ninh Tảo, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam.
 89. Bệnh nhân BN2.270.658, có tên B.Y.N, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Tam Tứ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 90. Bệnh nhân BN2.270.659, có tên C.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 2006, ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 91. Bệnh nhân BN2.270.660, có tên V.T.H.N, là nữ giới, sinh năm 2004, ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 92. Bệnh nhân BN2.270.661, có tên V.T.H, là nữ giới, sinh năm 1994, ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 93. Bệnh nhân BN2.270.662, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 2004, ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 94. Bệnh nhân BN2.270.663, có tên L.T.B.C, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 95. Bệnh nhân BN2.270.664, có tên L.C.H, là nam giới, sinh năm 2010, ở Tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 96. Bệnh nhân BN2.270.665, có tên V.T.H, là nữ giới, sinh năm 1992, ở Tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 97. Bệnh nhân BN2.270.666, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1984, ở thôn Hạ Trang, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 98. Bệnh nhân BN2.270.667, có tên T.T.C, là nữ giới, sinh năm 1979, ở thôn Trung Thành, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 99. Bệnh nhân BN2.270.668, có tên N.H.H, là nam giới, sinh năm 2013, ở thôn Ngũ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 100. Bệnh nhân BN2.270.669, có tên N.M.D, là nam giới, sinh năm 2014, ở thôn Trại, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 101. Bệnh nhân BN2.270.670, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1997, ở thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 102. Bệnh nhân BN2.270.671, có tên T.N.P, là nam giới, sinh năm 1987, ở thôn Văn An, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 103. Bệnh nhân BN2.270.672, có tên T.N.P, là nam giới, sinh năm 2017, ở thôn Văn An, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 104. Bệnh nhân BN2.270.673, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1988, ở thôn Đông Tự, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 105. Bệnh nhân BN2.270.674, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1986, ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 106. Bệnh nhân BN2.270.675, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1993, ở thôn Bãi Vĩnh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 107. Bệnh nhân BN2.270.676, có tên L.Đ.T, là nam giới, sinh năm 1985, ở thôn Dân khang Ninh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 108. Bệnh nhân BN2.270.677, có tên N.Đ.H, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 109. Bệnh nhân BN2.270.678, có tên T.T.A.T, là nữ giới, sinh năm 1988, ở thôn Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 110. Bệnh nhân BN2.270.679, có tên P.H.H, là nam giới, sinh năm 1995, ở thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 111. Bệnh nhân BN2.270.680, có tên N.V.L, là nam giới, sinh năm 1990, ở thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 112. Bệnh nhân BN2.270.681, có tên N.T.T.V, là nữ giới, sinh năm 2002, ở Thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 113. Bệnh nhân BN2.270.682, có T.Q.H, là nam giới, sinh năm 1996, ở Thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 114. Bệnh nhân BN2.270.683, có tên P.T.T, là nữ giới, sinh năm 1975, ở Tiểu khu Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 115. Bệnh nhân BN2.270.684, có tên P.K.L, là nữ giới, sinh năm 2011, ở thôn Thanh Hoà, xã Đồn xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 116. Bệnh nhân BN2.270.685, có tên C.T.P, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Thôn 5, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 117. Bệnh nhân BN2.270.686, có tên V.V.H, là nam giới, sinh năm 1977, ở thôn Mỹ Đô, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 118. Bệnh nhân BN2.270.687, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1972, ở thôn Lan Dương, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 119. Bệnh nhân BN2.270.688, có tên P.N.P, là nam giới, sinh năm 2014, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 120. Bệnh nhân BN2.270.689, có tên L.T.T, là nữ giới, sinh năm 1998, ở thôn Mỹ Đô, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 121. Bệnh nhân BN2.270.690, có tên V.D.K, là nam giới, sinh năm 2018, ở thôn Mỹ Đô, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 122. Bệnh nhân BN2.270.691, có tên V.T.T, là nam giới, sinh năm 1991, ở thôn Mỹ Đô, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 123. Bệnh nhân BN2.270.692, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1996, ở thôn Mỹ Đô, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 124. Bệnh nhân BN2.270.693, có tên VTTH, là nữ giới, sinh năm 1987, ở thôn Phù Tải, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 125. Bệnh nhân BN2.270.694, có tên N.Đ.T, là nam giới, sinh năm 1975, ở thôn Mỹ Đôi, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 126. Bệnh nhân BN2.270.695, có tên N.T.S, là nữ giới, sinh năm 1992, ở Đội 1, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 127. Bệnh nhân BN2.270.696, có tên V.L.K, là nam giới, sinh năm 2006, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 128. Bệnh nhân BN2.270.697, có tên K.T.U, là nữ giới, sinh năm 1937, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 129. Bệnh nhân BN2.270.698, có tên B.M.A, là nữ giới, sinh năm 2010, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 130. Bệnh nhân BN2.270.699, có tên N.T.T.P, là nữ giới, sinh năm 2010, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 131. 131. Bệnh nhân BN2.270.700, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1981, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 132. Bệnh nhân BN2.270.701, có tên B.V.K, là nam giới, sinh năm 2006, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 133. Bệnh nhân BN2.270.702, có tên M.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 134. Bệnh nhân BN2.270.703, có tên H.V.T, là nam giới, sinh năm 1990, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 135. Bệnh nhân BN2.270.704, có tên N.T.T, là n giới, sinh năm 1995, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 136. Bệnh nhân BN2.270.705, có tên Đ.V.H, là nam giới, sinh năm 1993, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 137. Bệnh nhân BN2.270.706, có tên T.Đ.Q, là nam giới, sinh năm 1979, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 138. Bệnh nhân BN2.270.707, có tên V.VT, là nam giới, sinh năm 1988, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 139. Bệnh nhân BN2.270.708, có tên V.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 140. Bệnh nhân BN2.270.709, có tên T.T.T.M, là nữ giới, sinh năm 2011, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 141. Bệnh nhân BN2.270.710, có tên N.T.H.L, là nam giới, sinh năm 2011, ở xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 142. Bệnh nhân BN2.270.711, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 143. Bệnh nhân BN2.270.712, có tên T.T.L, là nữ giới, sinh năm 1993, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 144. Bệnh nhân BN2.270.713, có tên P.T.H.P, là nữ giới, sinh năm 1993, ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 145. 145. Bệnh nhân BN2.270.714, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1983, ở xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 146. Bệnh nhân BN2.270.715, có tên P.P.Q, là nam giới, sinh năm 2001, ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 147. Bệnh nhân BN2.270.716, có tên Đ.T.N.D, là nữ giới, sinh năm 2016, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 148. Bệnh nhân BN2.270.717, có tên T.V.C, là nam giới, sinh năm 2016, ở Thôn 7, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 149. Bệnh nhân BN2.270.718, có tên T.H.H, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 4, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 150. Bệnh nhân BN2.270.719, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 2016, ở xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 151. Bệnh nhân BN2.270.720, có tên T.T.L, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Thôn 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 152. Bệnh nhân BN2.270.721, có tên T.Đ.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 3, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 153. Bệnh nhân BN2.270.722, có tên T.Đ.K, là nam giới, sinh năm 2011, ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 154. Bệnh nhân BN2.270.723, có tên N.H.M, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 155. Bệnh nhân BN2.270.724, có tên T.Đ.A, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 156. Bệnh nhân BN2.270.725, có tên T.T.H, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 3, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 157. Bệnh nhân BN2.270.726, có tên T.T.P.N, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Thôn 3, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 158. Bệnh nhân BN2.270.727, có tên T.T.K.A, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Thôn 6, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 159. Bệnh nhân BN2.270.728, có tên T.T.P.A, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Thôn 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc vẫn còn ở mức cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, mặc dù đã được tiêm đủ liều vắc xin, người dân vẫn cần nghiêm túc tuân thủ các quy định 5K của Bộ Y tế, hạn chế tụ tập đông người. Khi có các biểu hiện: ho, sốt, đau họng, mất vị giác… cần gọi điện ngay tới Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo số điện thoại tại địa chỉ: https://covid.hanam.gov.vn/page/so-dien-thoai-can-biet.html, hoặc liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục cập nhật.

Phan Hạnh

Bài viết liên quan

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngọc Nga

Hà Nam: Thông báo 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

admin

Cơ chế hỗ trợ ngân sách địa phương trong phòng, chống COVID-19

Ngọc Nga