Hiến máu tình nguyện được tặng dịch vụ khám chữa bệnh

(CDC Hà Nam)

Từ 01/11/2018, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu, bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền sẽ được áp dụng theo Thông tư 20/2018/TT-BYT…

Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng như sau:

– 100.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml;

– 150.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml;

– 180.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml.

Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ khám chữa bệnh và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn.

Cũng theo Thông tư này, người hiến máu toàn phần lấy tiền được chi tiền trực tiếp như sau:

– 195.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 250ml;

– 320.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 350ml;

– 430.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 450ml.

Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ của người hiến máu (cả người hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền) là 30.000 đồng/người/lần hiến máu.

Thông tư này được ban hành ngày 30/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

                                                                                                                                       Thanh Hội

Bài viết liên quan

3 bệnh giao mùa trẻ em hay gặp phải, cha mẹ cần chú ý

CDC Hà Nam

Những bộ phận ở lợn nên cẩn trọng khi ăn

CDC Hà Nam

6 loại virus corona mới vừa được phát hiện trên dơi

Ngọc Nga

Để lại bình luận