Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng 15/10/2019

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

admin

Điểm báo ngày 04/9/2019

CDC Hà Nam

Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom, loại bỏ các vật phế thải nơi muỗi đẻ trứng để phòng bệnh SXH

CDC Hà Nam

Để lại bình luận