Khối thi đua tổng hợp: “Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy nội lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”

(CDC Hà Nam)

Sáng 29/11/2022, Khối thi đua tổng hợp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trương Thanh Phòng – Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo của 07 đơn vị trong khối.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, Khối tổng hợp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế trong công tác thi đua khen thưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị trong khối luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2022 do Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế phát động, các đơn vị trong khối có điều kiện, cơ hội để trao đổi, học tập lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được gắn liền với phong trào thi đua. Công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối tiếp tục được đổi mới, cụ thể hóa theo từng nội dung, tiêu chí thi đua, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở giao ước thi đua đã được ký kết, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát động và đẩy mạnh các hoạt động và giải pháp tích cực nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CC,VC, NLĐ) hưởng ứng và tích cực thực hiện. Các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện 12 điều y đức, 10 điều dược đức gắn với phong trào Anh hùng Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; học tập, nghiên cứu khoa học… được các đơn vị triển khai sâu rộng tới các cán bộ CC,VC, NLĐ. Qua đó, 100% cán bộ đảng viên, CC,VC, NLĐ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cùng với đó nhận thức và và ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ CC,VC, NLĐ tiếp tục được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Các CC,VC, NLĐ ở các đơn vị trong khối thường xuyên được động viên, tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2022, toàn khối có 22 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu. Phong trào hiến máu nhân đạo được duy trì tốt, các cán bộ CC,VC, NLĐ trong các đơn vị hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tại “Lễ hội xuân hồng” với 117 đơn vị máu đã được hiến tặng. Đồng thời tích cực tham gia ủng hộ các quỹ do Trung ương và tỉnh phát động: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng chống thiên tai, Vì Người nghèo… với tổng số tiền gần 57 triệu đồng….

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, Khối tổng hợp còn đặc biệt chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2022, công tác thanh kiểm tra ATVSTP được triển khai đồng bộ. Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP tuyến tỉnh đã kiểm tra 195 cơ sở thực phẩm, trong đó 173 cơ sở đạt tiêu chuẩn (chiếm 88,7%), xử phạt 22 cơ sở với số tiền 72 triệu đồng. Cấp 85 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP… Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, trong năm đã vận động được gần 50 nghìn người thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt 110,5% kế hoạch, tỷ số giới tính khi sinh là 110 trẻ trai/100 trẻ gái (giảm 0,2 điểm % so với năm 2021). Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe môi trường và y tế trường học, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh, kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo, tuyển sinh được triển khai tích cực, nề nếp…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua tổng hợp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng, mạnh mẽ, hiệu quả, nhằm phát huy nội lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào 09 nhiệm vụ, giải pháp: Quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch của các cấp và Ngành Y tế tới toàn thể CC,VC, NLĐ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua gắn với nội dung tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”…; tổ chức thực hiện thật tốt các phong trào thi đua do Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ngành Y tế phát động; xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực, phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị; duy trì tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân tạo. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; giữ vững danh hiệu “đơn vị văn hóa”.

Tại hội nghị, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua tổng hợp.

Đồng chí Trương Thanh Phòng – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Phòng – Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của khối đạt được. Đồng thời, đề nghị Khối thi đua tổng hợp tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự chủ động, tích cực phối hợp của tổ chức đoàn thể, động viên cán bộ CC,VC, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu Khối thi đua tổng hợp xây dựng một bảng biểu riêng cho toàn khối; tăng cường tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Kết thúc hội nghị, các đơn trong Khối thi đua tổng hợp đã bầu Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình là Trưởng khối và Trung tâm Pháp y là Phó khối năm 2023, đồng thời đề xuất Trường Cao đẳng Y tế nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022.

Ngọc Nga

 

Bài viết liên quan

Bản tin công tác phòng, chống dịch sáng ngày 15/10/2021

Ngọc Nga

Hà Nam: 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ngọc Nga

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh: Hà Nam tiếp tục tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng cách ly triệt để lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để dập dịch

Mậu Ngọ