Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

(CDC Hà Nam)

      Ngày 12 tháng 6 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Hà Nam ban hành công văn số: 1291/SYT-NVYD gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Qua đó, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ khi có chỉ định. Rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, nhất là các trường hợp chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều, bao gồm cả liều cơ bản, liều nhắc lại lần 1 và liều nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ em từ 5 đến 17 tuổi chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản; nhất là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chưa tiêm mũi 1.

Nội dung vông văn cụ thể như sau:

Phan Hạnh

Bài viết liên quan

Tuổi dậy thì

hanh phan

Sáng 27/7, không có ca mắc mới COVID-19, gần 12.000 người cách ly chống dịch

CDC Hà Nam

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp

Mậu Ngọ