Tập huấn chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

(CDC Hà Nam)

Ngày 13/6/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn
chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV năm 2019 cho 30
học viên là cán bộ phụ trách về phòng chống HIV/AIDS ở tuyến cơ sở, nhân
viên tiếp cận cộng đồng và các đồng đẳng viên nhóm nghiện chích ma túy trên
địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật truyền tải các kiến thức về tình hình dịch HIV/AIDS và tình hình sử dụng
ma túy trên địa bàn tỉnh; cập nhật một số kiến thức cơ bản về HIV/AIDS;
hướng dẫn triển khai biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV bằng bơm kim tiêm;
cung cấp các kiến thức về quy trình tiếp cận cộng đồng cho từng đối tượng là
người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm…
Thông qua buổi tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức về
chương trình giảm tác hại dự phòng lây nhiễm và xây dựng kế hoạch can thiệp
giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở, cách thực hiện biểu mẫu
báo cáo hoạt động. Đặc biệt, giúp các đồng đẳng viên sẽ làm tốt hơn vai trò tiếp
cận cộng đồng, can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tại địa phương.
Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với ngành Y tế trong việc triển khai
các hoạt động giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

Phan Hạnh

 

Bài viết liên quan

Thanh Hóa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên

CDC Hà Nam

Quyền lợi của người có thẻ BHYT nhập viện

CDC Hà Nam

Cách chặn 5 bệnh hô hấp dễ mắc

CDC Hà Nam

Để lại bình luận