Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam thông báo kết quả xét nghiệm nước Công ty CPNS Hà Nam tháng 9/2020

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Tập huấn TOT cho cán bộ thuộc Dự án “Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp CLB học tập cộng đồng vì sự phát triển của trẻ” trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngọc Nga

Sơ đồ các địa phương có ca mắc COVID-19

Ngọc Nga

Bản tin công tác phòng, chống dịch trưa ngày 08/10

Ngọc Nga

Để lại bình luận