Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2023

(CDC Hà Nam)

Ngày 22/11/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2023.

Tại hội nghị, có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở báo cáo, gồm: Thực trạng sức khỏe của nữ công nhân Công ty TNHH May và Thương mại Minh Quang; Thực trạng sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố liên quan của nhân viên Công ty TNHH HJ Hà Nam; Khảo sát thực trạng tuân thủ điều trị Methadone của bệnh nhân tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam; Thực trạng điều trị HIV/AIDS tại Phòng khám Đa khoa – chuyên khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam năm 2023; Thực trạng phòng, chống HIV/AIDS tại một số doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, năm 2023.

Sau khi đại diện các đề tài trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực nghiên cứu của các Chủ nhiệm đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra những ý kiến đánh giá khách quan, cụ thể để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 đều được thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Bài viết liên quan

Tại sao trước khi ngủ ta thường tỉnh như sáo?

Ngọc Nga

Virus Corona tại Việt Nam đã biến đổi, có ảnh hưởng tới công tác dập dịch?

CDC Hà Nam

10 mẫu bệnh phẩm thực hiện ngày 16/12/2020 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngọc Nga