Bản tin văn bản luật tuần 28

11298/QLD-ĐK Công văn 11298/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính
chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
2568/BHXH-CSYT Công văn 2568/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế
17/2019/TT-BYT Thông tư 17/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám
sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
16/2019/TT-BYT Thông tư 16/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật
15/2019/TT-BYT Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu
thuốc tại các cơ sở y tế công lập
12/2019/TT-BYT Thông tư 12/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch
ban hành
2834/QĐ-BYT Quyết định 2834/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt "Hướng
dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ
sang con"
387/QĐ-QLD Quyết định 387/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành
Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt
Nam hiệu lực 05 năm – Đợt 164 (bổ sung 2)
2831/QĐ-BYT Quyết định 2831/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi Khoa
943/QĐ-LĐTBXH Quyết định 943/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm tài sản để phục vụ công tác chuyên môn năm 2019 của Trung tâm Điều
dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
1829/2002/QĐ-BYT Quyết định 1829/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành
"Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong ngành y
tế"
3928/BYT-K2ĐT Công văn 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không thực hiện
đào tạo định hướng chuyên khoa
10059/QLD-KD Công văn 10059/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng
cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin

11098/QLD-GT Công văn 11098/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi
danh mục thuốc tại Thông tư 03/2019/TT-BYT

Bài viết liên quan

Kết luận của đồng chí Bùi Quang Cẩm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra

CDC Hà Nam

Hội nghị triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế  điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

Viettel

NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG 01 VÀ 02/6

Mậu Ngọ