BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN 35

 

514/QĐ-QLD Quyết định 514/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm – Đợt 38 bổ sung

14250/QLD-KD Công văn 14250/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung thuốc tiêm có chứa hoạt chất aesinate natri hàm lượng 5mg và 10mg

14116/QLD-KD Công văn 14116/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

3424/QĐ-BYT Quyết định 3424/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 – 2021

3680/QĐ-BYT Quyết định 3680/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử”

3657/QĐ-BYT Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 – 2030

3726/QĐ-BYT Quyết định 3726/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030”

14116/QLD-ĐK Công văn 14116/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

3780/QĐ-BYT Quyết định 3780/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung”

21/2019/TT-BYT Thông tư 21/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

19/2019/TT-BYT Thông tư 19/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên

3854/QĐ-BYT Quyết định 3854/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019

Bài viết liên quan

Tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 liên quan bệnh nhân 251

CDC Hà Nam

CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ PHẢI TẬP THỂ DỤC TỐI THIỂU 30 PHÚT/NGÀY

CDC Hà Nam

Hưởng ứng “Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

Ngọc Nga