Bản tin văn bản luật tuần 43

* (5381/ATTP-PCTTR) – Ngày 31/10/2018, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn 5381/ATTP-PCTTR về việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về an toàn thực phẩm.

* (6556/QĐ-BYT) – Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6556/QĐ-BYT ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (26/2018/TT-BYT) – Ngày 25/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

* (1139/CT-BYT) – Ngày 25/10/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 1139/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS.

* (20384/QLD-ĐK) – Ngày 25/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20384/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4020/QĐ-BCT) – Ngày 24/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4020/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ quan kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

* (4019/QĐ-BCT) – Ngày 24/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4019/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

* (3367/GSQL-GQ1) – Ngày 23/10/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 3367/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (3087/QĐ-BKHCN) – Ngày 16/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia – Thịt mát.

 

Bài viết liên quan

Hội thi Cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở giỏi Ngành Y tế Hà Nam năm 2018

CDC Hà Nam

Sức khỏe tốt trước khi mang thai giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ

admin

Nhiều chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam