Bản tin văn bản luật tuần 44

Bản tin văn bản luật tuần 44

 

* (21168/QLD-ĐK) – Ngày 06/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21168/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (1476/QĐ-TTg) – Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1476/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

 

* (6685/QĐ-BYT) – Ngày 02/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6685/QĐ-BYT về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa.

 

* (6629/BYT-BH) – Ngày 02/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6629/BYT-BH về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh.

 

* (754/QĐ-QLD) – Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 754/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (753/QĐ-QLD) – Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 753/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 – Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (752/QĐ-QLD) – Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 752/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (751/QĐ-QLD) – Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 751/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 82 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (20761/QLD-ĐK) – Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20761/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (20711/QLD-ĐK) – Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20711/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (20710/QLD-ĐK) – Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20710/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (29/2018/TT-BYT) – Ngày 29/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng.

 

* (748/12/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/12/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/11/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/11/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/10/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/10/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/9/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/9/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/8/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/8/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/7/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/7/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/6/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/6/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/5/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/5/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

 

* (748/3/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/3/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

 

* (748/2/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/2/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

 

* (748/1/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/1/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

 

* (28/2018/TT-BYT) – Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.

 

* (3427/GSQL-GQ1) – Ngày 26/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3427/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 

* (19190/QLD-MP) – Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19190/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

 

 

Bài viết liên quan

Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

CDC Hà Nam

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

Nhiều chính sách mới về y tế  có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam