Người bệnh BHYT được trả lại tiền thuốc tự mua ngoài

Để ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu
các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan phải thực hiện theo  Công văn số
3328/BHXH-GĐB
Theo đó, ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành  Chỉ thị số 10  yêu
cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải nghiêm túc và quán triệt thực
hiện các nội dung sau để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
(BHYT):
– Trả lại cho người bệnh BHYT các khoản thu không đúng quy định thuộc
phạm vi quyền lợi được hưởng BHYT, chi phí thuốc, vật tư y tế không cung ứng đủ
để người bệnh phải tự mua;
– Đề nghị công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế gồm cả phần
thu thêm của người bệnh;
– Tăng cường giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, kiến nghị xử lý
nghiêm các trường hợp gian lận; Kiểm tra và báo cáo các trường hợp đề nghị thanh
toán dịch vụ kỹ thuật bất thường;
– Chủ động thông báo, phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra khám chữa
bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt là sau khi phát hiện có
dấu hiệu lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đủ cho người
bệnh…
Công văn này được ban hành ngày 11/9/2019.

Thanh Hội (theo Luatvietnam.vn)

Bài viết liên quan

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus nCoV

CDC Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Khám sức khỏe cho công nhân Công ty MNS Meat Hà Nam

Ngọc Nga

Diễn biến dịch virus nCoV cập nhật lúc 8h00 ngày 6/2: Số ca nhiễm vượt quá 28.000 người

Ngọc Nga