Bản tin văn bản luật tuần 36

5271/TCHQ-TXNK Công văn 5271/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại
mặt hàng Kem trị mụn trứng cá
14937/QLD-KD Công văn 14937/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp nghỉ lễ Quốc
khánh và dự phòng hậu quả mưa lũ
4921/BYT-K2ĐT Công văn 4921/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng
chỉ
3837/QĐ-BYT Quyết định 3837/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo, theo
dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh
3705/QĐ-BYT Quyết định 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị sốt xuất huyết Dengue
3877/QĐ-BYT Quyết định 3877/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Đề án thí
điểm Sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và xử trí tại một số tỉnh giai đoạn 2019-2025"
4007/QĐ-BYT Quyết định 4007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài
liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 23
5141/BYT-QLD Công văn 5141/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại
các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
15167/QLD-ĐK Công văn 15167/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin
trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành
15166/QLD-MP Công văn 15166/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Công văn
13975/QLD-MP ngày 19/8/2019
13975/QLD-MP Công văn 13975/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành,
thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bài viết liên quan

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

Từ 1/7/2019, mức đóng BHYT thay đổi như thế nào?

CDC Hà Nam

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 01/7/2019

CDC Hà Nam