Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Bài viết liên quan

CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7/2019

CDC Hà Nam

Từ 1/7/2019, mức đóng BHYT thay đổi như thế nào?

CDC Hà Nam

Về việc công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2020.

CDC Hà Nam