Mãi tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(CDC Hà Nam)

 

Hằng năm, mỗi Tháng Tám, mỗi độ thu về, người dân đất Việt lại xốn xang những cung bậc cảm xúc yêu thương xen lẫn niềm tự hào khi nhớ về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mùa thu năm ấy, cả dân tộc từ Bắc chí Nam muôn người như một, dùng giáo mác và gậy tầm vông vùng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ, ngoạn mục không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã 75 năm trôi qua (19/8/1945-19/8/2020) nhưng mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi là niềm tự hào của Đảng, của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hôm nay.

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945

Trở về với thời điểm lịch sử ngàn cân treo sợi tóc của dân tộc, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ngày 12/3, Ban thường vụ Trung ương Đảng tổ chức hội nghị mở rộng ở Đình Bảng (Bắc Ninh) kịp thời ra chỉ thị: Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), đã quyết định Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Quốc dân đại hội họp, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng: nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật và bọn bù nhìn tay sai của Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Đại hội cũng quy định Quốc kì, Quốc ca, thông qua mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 15 ngày, từ 14 đến 28/8/1945, tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Từ Lạng Sơn, địa đầu phía Bắc, đến Cà Mau, tỉnh cuối phía Nam, từ vùng nông thôn miền núi, đồng bằng đến các thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn…toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, khi Nhật Bản ký giấy đầu hàng đồng minh trên một chiến hạm của Mỹ, thì tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

75 năm qua (19/8/1945 – 19/8/2020), Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt lớn với những thử thách vô cùng to lớn. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách có to lớn đến đâu, Đảng và Nhà nước ta biết dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì sẽ đập tan bất cứ âm mưu nào của kẻ địch dù có tinh vi, hùng mạnh, sừng sỏ đến mấy….Hay trong mọi hoàn cảnh đất nước ta dù có khó khăn đến đâu, thì chúng ta cũng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng để chiến thắng, để vượt qua khó khăn và đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã hoà cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, từng bước hội nhập với quốc tế và tiếp bước trên con đường đổi mới, “xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Người Việt Nam ta dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một “Mùa thu Cách mạng”. Tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là niềm tự hào của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hoà bình độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

Hôm nay đây, chúng ta có thể thấy rằng, mùa thu Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. 75 năm qua, tinh thần cách mạng tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng Tám, bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra; thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó cũng là món quà quý giá có ý nghĩa nhất kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mùa thu Tháng Tám năm 2020 này./.

 

 

Bài viết liên quan

Chùm thơ ngành y hay – những bài thơ ý nghĩa về nghề thầy thuốc

Viettel

NẮNG THÁNG SÁU

Mậu Ngọ

Chào em, Tháng Sáu nồng nàn!

CDC Hà Nam

Để lại bình luận