Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam tập huấn nâng cao năng lực phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

(CDC Hà Nam)

Theo kế hoạch từ ngày 19/6/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam phối hợp với phòng Quản lý Hành chính và Doanh nghiệp – Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và phát biểu khai mạc lớp thứ nhất có TS.BS Trần Đắc Tiến – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam; có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý hành chính và Doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; cán bộ làm công tác y tế và an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.

Tới dự và phát biểu khai mạc lớp thứ nhất có TS.BS Trần Đắc Tiến – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chương trình của các lớp tập huấn, sẽ có các phần báo cáo của BSCKI Nguyễn Văn Trọng – Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp và các viên chức của khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam phổ biến, hướng dẫn một số văn bản quy định mới về Luật An toàn lao động; quan trắc môi trường; quản lý, khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động… Đồng thời hướng dẫn tổng hợp, báo cáo về an toàn lao động, phòng chống tai nạn thương tích. Đặc biệt trong Chương trình các lớp tập huấn sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện các quy định về vệ sinh lao động và quản lý sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp.

BSCKI Nguyễn Văn Trọng – Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam phổ biến, hướng dẫn một số văn bản quy định mới về Luật An toàn lao động; quan trắc môi trường; quản lý, khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

Qua các lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác y tế và an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cập nhật, cung cấp các kỹ năng phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động; từ đó áp dụng có hiệu quả các kiến thức được cập nhật vào thực tế hoạt động tại các doanh nghiệp.

Ngọc Nga       

Bài viết liên quan

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngọc Nga

Cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 6, xã Nhật Tân đến 0h ngày 9/9/2020

Ngọc Nga

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn hỗ trợ chăm sóc, tư vấn tuân thủ điều trị HIV/AIDS

CDC Hà Nam