Bản tin văn bản luật số 01/2019

* (7757/QĐ-BYT) – Ngày 27/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7757/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018.

* (23723/QLD-ĐK) – Ngày 27/12/201, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23723/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (43/2018/TT-BYT) – Ngày 26/12/201, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (10086/BNN-QLCL) – Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10086/BNN-QLCL về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019.

* (36/2018/TT-BYT) – Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (35/2018/TT-BYT) – Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (7482/QĐ-BYT) – Ngày 18/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7482/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

Bài viết liên quan

Danh mục văn bản luật tháng 7

Viettel

Thông tin văn bản luật tháng 6

CDC Hà Nam

CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ PHẢI TẬP THỂ DỤC TỐI THIỂU 30 PHÚT/NGÀY

CDC Hà Nam