Bản tin văn bản luật số 01/2019

* (7757/QĐ-BYT) – Ngày 27/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7757/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018.

* (23723/QLD-ĐK) – Ngày 27/12/201, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23723/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (43/2018/TT-BYT) – Ngày 26/12/201, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (10086/BNN-QLCL) – Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10086/BNN-QLCL về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019.

* (36/2018/TT-BYT) – Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (35/2018/TT-BYT) – Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (7482/QĐ-BYT) – Ngày 18/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7482/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

Bài viết liên quan

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

Phải cách ly y tế với 9 bệnh truyền nhiễm nhóm B

CDC Hà Nam

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Ngọc Nga