Bản tin văn bản luật tuần 17

05/2019/TT-BYT Thông tư 05/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

1357/QĐ-BYT Quyết định 1357/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục hướng dẫn về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ

383/KH-BYT Kế hoạch 383/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của Ngành Y tế

5545/QLD-ĐK Công văn 5545/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164 tiếp theo)

5546/QLD-ĐK Công văn 5546/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164 và Đợt 164 tiếp theo)

5854/QLD-CL Công văn 5854/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

1994/BYT-VPB1 Công văn 1994/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05

1480/QĐ-BYT Quyết định 1480/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025

Bài viết liên quan

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 01/7/2019

CDC Hà Nam

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

CDC Hà Nam

Hưởng ứng “Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

Ngọc Nga