Bản tin văn bản luật tuần 15

5492/QLD-ĐK Công văn 5492/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

5491/QLD-ĐK Công văn 5491/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

5490/QLD-ĐK Công văn 5490/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

04/2019/TT-BYT Thông tư 04/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

750/BXD-GĐ Công văn 750/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

5302/QLD-MP Công văn 5302/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

5301/QLD-MP Công văn 5301/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

220/QĐ-QLD Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 102 bổ sung

233/QĐ-QLD Quyết định 233/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 102 bổ sung

4242/QLD-KD Công văn 4242/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CP

1155/BHXH-CSYT Công văn 1155/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến

05/2019/TT-BYT Thông tư 05/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Bài viết liên quan

Đảng ủy Sở Y tế Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  

CDC Hà Nam

Dự kiến, hôm nay ca cuối cùng nhiễm Covid-19 được ra viện

Ngọc Nga

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi.

CDC Hà Nam