Bản tin văn bản Luật tuần 42

Bản tin văn bản Luật tuần 42

 

* (20198/QLD-ĐK) – Ngày 24/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20198/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (20197/QLD-ĐK) – Ngày 24/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20197/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (1315/KCB-QLCL&CĐT) – Ngày 24/10/2018, CĐT Cục Quản lý ban hành Công văn 1315/KCB-QLCL& khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

 

* (20108/QLD-ĐK) – Ngày 23/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20108/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 162).

 

* (6272/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6272/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh.

 

* (6271/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6271/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định y khoa.

 

* (6267/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6267/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

 

* (6266/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6266/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

 

* (6265/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6265/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mỹ phẩm.

 

* (6264/BYT-VPB6) – Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6264/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế.

 

* (19963/QLD-ĐK) – Ngày 22/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19963/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19891/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược Công văn 19891/QLD-ĐK ban hành về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19897/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19897/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19896/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19896/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19895/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19895/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162.

 

* (19894/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19894/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 162 bổ sung).

 

* (19893/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19893/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19892/QLD-ĐK) – Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19892/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (6328/QĐ-BYT) – Ngày 18/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6328/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

 

* (404/TB-VPCP) – Ngày 18/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 404/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

 

* (158/AIDS-ĐT) – Ngày 18/10/2018, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành Công văn 158/AIDS-ĐT về việc hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

* (19645/QLD-ĐK) – Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19645/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19644/QLD-ĐK) – Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19644/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19643/QLD-ĐK) – Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19643/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19538/QLD-ĐK) – Ngày 16/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19538/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19362/QLD-CL) – Ngày 11/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19362/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

* (19051/QLD-ĐK) – Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19051/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19050/QLD-ĐK) – Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19050/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (19049/QLD-ĐK) – Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19049/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (711/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 711/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 163.

 

* (710/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 710/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 163.

 

* (709/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 709/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 163.

 

* (708/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 708/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 163.

 

* (707/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 707/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 – Đợt 163.

 

* (706/QĐ-QLD) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 706/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 413 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 163.

 

* (18998/QLD-ĐK) – Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18998/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (2710/QĐ-BYT) – Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2710/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện.

 

 

Bài viết liên quan

Danh mục văn bản luật tháng 7

Viettel

3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Ngọc Nga

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Ngọc Nga