Bổ sung đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐBNN) kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Quyết định này đã bổ sung 02 đối tượng được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, gồm:

– Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

– Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Việc giảm trừ mức đóng cho các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình theo Quyết định này chỉ thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Quyết định cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng, gồm:

– Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội;

– Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân;

– Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định 505 có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

                                                                                      Theo Luatvietnam.vn

 

Bài viết liên quan

Nhiều chính sách mới về y tế  có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Ngọc Nga

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

CDC Hà Nam