Đến 2025, 95% người dân cả nước có hồ sơ sức khỏe điện tử

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ban
hành kèm theo Quyết định  5349/QĐ-BYT  do Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2019 vừa
qua.
Hồ sơ sức khỏe điện tử là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe (tài liệu y tế
ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi)
được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.
Theo Kế hoạch này, đến năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương đảm bảo tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và đến năm
2025, 95% người dân cả nước có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật thông tin
sức khỏe thường xuyên và kết nối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm
vi toàn quốc.
Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp người dân biết, tự quản lý thông tin sức khỏe
liên tục, suốt đời để từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình.
Khi đi khám, chữa bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, bác sĩ có thể biết được
đầy đủ các thông tin về tiền sử bệnh tật, các yếu tố có nguy cơ gây ảnh hưởng đến
sức khỏe, đồng thời, kết hợp với thăm khám hiện tại để có nhận định về sức khỏe
của người bệnh toàn diện hơn, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn cũng như kịp
thời điều trị khi bệnh còn ở giai đoạn đầu, giảm bớt gánh nặng cho người dân.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/11/2019.

Thanh Hội (Theo Luatvietnam.vn)

Bài viết liên quan

Nam Định là tỉnh thứ 13 trên cả nước phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

CDC Hà Nam

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Ngọc Nga

NHỮNG LƯU Ý KHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

CDC Hà Nam