Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 

Bài viết liên quan

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi.

CDC Hà Nam

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Mậu Ngọ

Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

CDC Hà Nam