Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại Hội nghị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Bài viết liên quan

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

CDC Hà Nam

Tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ công an trên địa bàn huyện Bình Lục

CDC Hà Nam

Quyết định thành lập Ban tổ chức điều hành, bảo đảm cho cơ sở cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19

CDC Hà Nam