Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại Hội nghị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Bài viết liên quan

Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất nếu bạn đến 28 điểm dưới đây

CDC Hà Nam

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Ngành Y tế Hà Nam

CDC Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2019

CDC Hà Nam